Skip to content

Rekryteringsrapport 2024

Att ta med sig från rapporten


  • Vad ska ett ATS- /rekryteringsverktyg bidra med? 
  • Nackdelar med CV och de positiva utfallen att rekrytera CV-fritt.
  • Vad är den stora fördelen att använda sig av videomoduler i ansökningsprocessen?
  • Bygg ett starkare Employer Brand genom att möta kandidaterna med moderna ansökningsalternativ.
  • Hur sätter man en smidig och attraktiv kandidatresa som genererar fler kvalitativa kandidater?